Motyl

Powiat Łomżyński

Pozostałe wiadomości

I Rydzewski Przełaj – Bieg dla Trzeźwości

Dnia 01.05.2016 w Rydzewie odbyła się impreza sportowa pod hasłem „I Rydzewski Przełaj = Bieg dla Trzeźwości”. Była to pierwsza lub jedna z pierwszych tego typu imprez organizowanych w Gminie Miastkowo. Inicjatorem oraz organizatorem było Stowarzyszenie „RAZEM” z Rydzewa. Impreza była finansowana, dzięki uprzejmości władz Gminy Miastkowo, ze środków OPS w Miastkowie. Impreza polegała na rywalizacji sportowej tj. biegu przełajowym na dystansie 10 kilometrów.
2016-05-10 13:47

Powiatowy konkurs plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
2016-05-06 09:52

Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017 dla tegorocznych maturzystów

Rozpoczęła się XV edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na magisterskich studiach dziennych realizowanych w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym i pochodzących z rodzin byłego pracownika ppgr.
2016-05-04 13:13

Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto tradycyjnie na placu Papieża Jana Pawła II przed pomnikiem Żołnierzy 33 Pułku Piechoty odprawą pocztów sztandarowych oraz złożeniem ślubowania przez strzelców Jednostki Strzeleckiej 1012. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządowych władz miasta, powiatu w osobach Starosty Łomżyńskiego Elżbiety Parzych, Wicestarosty Lecha Marka Szabłowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kuleszy, województwa, posłowie, delegacje służb mundurowych, kombatanci, harcerze oraz z roku na rok coraz liczniejsi mieszkańcy Łomży i okolic.
2016-05-04 09:04

Pamiętamy o Biało – Czerwonej!

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przed pomnikiem Żołnierzy 33 pp odbyły się uroczyste obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się podniesieniem Flagi na maszt oraz przemówienia mjr Krzysztofa Rabka Kierownika Warsztatów Technicznych Łomża. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również Poseł na Sejm Lech Antoni Kołakowski, Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski oraz Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych. Kulminacyjnym puntem obchodów Dnia Flagi było złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy 33 pp. Uroczystość uświetnił patriotyczny montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci z Teatrzyku Żywego Słowa Logos oraz wypuszczenie gołębi pocztowych.
2016-05-02 13:58

Obchody 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Starosta Łomżyński wraz z Prezydentem Miasta Łomży i Kierownikiem Warsztatów Technicznych Łomża J.W. 4226 mają zaszczyt zaprosić na uroczystości związane z 225. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne obchody odbędą się 3 maja o godz. 9:00 na Placu Jana Pawła II.
2016-04-29 09:41

Trzy osobowości - Trzy jubileusze biskupa, tenora i dyrygenta

Podniosła V symfonia c-moll op. 67 Ludwiga van Beethovena znana pod nazwą "Symfonii losu" zainaugurowała obchody trzech jubileuszy: 80. urodzin biskupa seniora Stanisława Stefanka oraz 50.lecia urodzin Jacka Szymańskiego tenora i dyrektora artystycznego Festiwalu Dni Muzyczne Drozdowo-Łomża i Jana Miłosza Zarzyckiego dyrygenta i dyrektora Filharmonii Kameralnej w Łomży.
2016-04-25 10:24

III POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ROZSTRZYGNIĘTY

III POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI” – ROZSTRZYGNIĘTY!!!
2016-04-14 13:57

ZSS w Łomży walczy o pieniądze na sprzęt do Terapii Słuchu Metodą TOMATISA.

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży bierze udział w konkursie FUNDACJI AVIVA „TO DLA MNIE WAŻNE”. Stawką są środki finansowe na sprzęt do Terapii Słuchu Metodą TOMATISA.
2016-04-14 11:35

KURPIKI 2016 WRĘCZONE

W poniedziałkowy wieczór, podczas uroczystej gali, w Ostrołęckim Centrum Kultury wręczono statuetki „KURPIKA” 2016.Jest to prestiżowa nagroda Prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny, nazwana „Kurpiowskimi Oskarami”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i powiatu łomżyńskiego, a także twórcy, artyści ludowi, organizacje działające na rzecz Kurpiowszczyzny, regionaliści oraz członkowie Związku Kurpiów.
2016-04-05 12:01

Partnerstwo lokalne na rzecz lokalnego rynku pracy

W dniu 24 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie z przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy w zakresie poprawy funkcjonowania publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy przy wykorzystaniu współpracy ponadnarodowej prowadzonej przez powiat łomżyński. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, NOT w Łomży, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży oraz władze Starostwa.
2016-03-29 08:50

RODZINA 500 plus

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z przyjemnością udostępniamy Państwu link dot. Programu „Rodzina 500+”
2016-02-26 14:02

III POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

III POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”.
2016-02-24 15:28

Jak można wspierać lokalne inicjatywy społeczne?

Działające lokalnie organizacje pozarządowe są jednym z największych skarbów każdego regionu. Kapitał społeczny, który w nich tkwi, wymaga jednak wspólnej troski. Jednym z przejawów naszej dbałości o rozwój inicjatyw jest realne wsparcie ich działalności. Podpowiadamy, jak można to robić na co dzień.
2016-02-19 09:48

VIII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
2016-02-19 09:33

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.
2016-02-19 09:27

I Samorządowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej - Śniadowo 2016

Gmina Śniadowo w dniu 6 lutego (sobota) 2016 roku była gospodarzem I Samorządowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego.Turniej odbył się w sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Śniadowie. W imprezie udział wzięli: Wicestarosta Łomżyński – Lech Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Jarosław Kulesza, Burmistrz Nowogrodu – Józef Piątek, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski, Wójt Gminy Miastkowo – Kazimierz Górski, Wójt Gminy Przytuły – Kazimierz Ramotowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – Zdzisław Dobrowolski, Kierownik Posterunku Policji w Śniadowie – Leszek Klepacki.Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00. Zostało rozegranych 10 meczów systemem każdy z każdym. Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Starostwo Powiatowe w Łomży, II miejsce – Gmina Śniadowo, III miejsce – Gmina Miastkowo, IV miejsce – Gmina Nowogród, V miejsce – Gmina Przytuły. W klasyfikacji indywidualnej tytuł Najlepszego Bramkarza zdobył – Marcin Pieńkowski (Starostwo Powiatowe). Natomiast Najlepszym Strzelcem turnieju został zawodnik gospodarzy – Piotr Dryka. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwało dwóch sędziów liniowych Zdzisław Dobrowolski i Leszek Klepacki.
2016-02-08 13:11

Zaproszenie o przystąpieniu do rokowań

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza o przystąpieniu do przeprowadzenia drugich rokowań po rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać Przedmiotem drugich rokowań po rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym jest: - Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2 oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.
2016-02-03 16:57

Z „Serdeczną kolędą” w gościnnych murach Muzeum Przyrody w Drozdowie

Wieczór artystyczny zorganizowany przez chór „Szkolne Słowiki” pod kierunkiem Beaty Sejnowskiej-Runo we współpracy z Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się dnia 22 stycznia bieżącego roku. To była 8. edycja wspólnego wielopokoleniowego kolędowania w salonie dworskim drozdowskiego Muzeum. Wprawdzie chór ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku już od jedenastu lat organizuje wieczory kolęd i pastorałek z udziałem społeczności lokalnej i zaproszonych gości, ale od lat ośmiu mają one niepowtarzalny urok dzięki szczególnemu miejscu, w którym się aktualnie odbywają. To miejsce właśnie nadaje tym cyklicznym spotkaniom charakter rodzinny, a jednocześnie patriotyczny.
2016-01-26 11:48

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dotyczącego Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku
2016-01-18 14:18

POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Wystawa fotograficzna „Pola tętniące życiem” przedstawia piękno i różnorodność przyrody polskiej wsi, zwraca uwagę na jej znaczenie i konieczność zachowania. Jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, realizowanej przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian".
2016-01-12 09:35

Wieczór kolęd w dworku Lutosławskich

Serdecznie zapraszamy do Muzeum 15 stycznia o godz. 17.00 na koncert kolęd w wykonaniu wykładowców i studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.
2016-01-12 09:31

Obchody rocznicy śmierci R. Dmowskiego w Muzeum Przyrody w Drozdowie

W dniu 2 stycznia 2016 r. w Drozdowie miały miejsce uroczystości upamiętniające siedemdziesiątą siódmą rocznicę śmierci Romana Stanisława Dmowskiego. Organizatorem spotkania był Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej, który we współpracy z wójtem Gminy Piątnica, Młodzieżą Wszechpolską - Podlasie, ONR Łomża, Związkiem Żołnierzy NSZ, Związkiem Strzeleckim - Jednostka 1012 Łomża przygotował obchody.
2016-01-05 09:53

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016r.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.
2015-12-31 10:09

Inscenizacja bożonarodzeniowa pt. "Betlejem, Betlejem" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie

Dnia 17 grudnia 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie zaprezentował inscenizację bożonarodzeniową pt. „ W Betlejem, w Betlejem”. Przedstawienie kierowane było do młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Publicznego Gimnazjum w Piątnicy, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Piątnicy.
2015-12-21 12:32

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

W związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/105/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego następujące podmioty uzyskały dotację w zakresie:
2015-12-21 08:57

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

„Niech Bóg Miłością nasze dusze napełnia Niech Duch Święty swą rolę wypełnia. A Jezusek maleńki dziś narodzony, Rozkołysze wszystkie szczęśliwe dzwony.”
2015-12-18 11:32

Spotkanie Wigilijne w Starostwie Powiatowym w Łomży

W dniu 15 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży miało miejsce bardzo uroczyste spotkanie opłatkowe.
2015-12-18 11:29

Powiat Łomżyński przekazuje dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży sprzęt medyczny

Powiat Łomżyński przekazał Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży dotację w wysokości 70 tys. zł. na zakup 2 inkubatorów oraz zakupił spirometr o wartości 6250 zł, współfinansowany również przez Gminę Śniadowo.
2015-12-16 13:14

„Muzyka świata” - reprezentacja ziemi łomżyńskiej podbija francuski Tours.

Ponad 10000 widzów dopingowało 150 tancerzy podczas obchodzącego 10-lecie MODE H w Tours we Francji. Wśród wykonawców po raz trzeci znalazła się grupa Tacy Sami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, która prezentowała układ taneczny do muzyki country w choreografii Justyny Wawrzyniak.
2015-11-26 11:36

XXIII Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scena Młodych Wokalistów im. Marka Żemka

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na XXIII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka
2015-11-26 08:28

Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN HANKI BIELICKIEJ

Gala Finałowa VI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI” już za nami.
2015-11-23 08:48

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

„Jedni drugich brzemiona noście…” Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.
2015-11-20 14:53

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki.
2015-11-16 08:10

NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO za promocję powiatu przyznane!

W Drozdowskim Muzeum Przyrody, siedzibie zasłużonego dla kultury i kraju Rodu Lutosławskich, gdzie jak w soczewce skupia się dziedzictwo patriotyczne i kulturowe Polaków wyróżniono Nagrodą Starosty Łomżyńskiego POSTACI pierwszoplanowe naszego życia kulturalnego, sportowego, społecznego, które swym talentem, pełnymi pasji działaniami, wywierają znaczący wpływ na współczesny kształt „Małej Ojczyzny”, uświadamiają, że teraźniejszość połączona jest z przeszłością nierozerwalnymi więzami. UROCZYSTOŚĆ MIAŁA CHARAKTER JUBILEUSZOWY. NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO ZOSTAŁY PRZYZNANE PO RAZ 15.
2015-11-13 09:03

Powiatowe obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości

Z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w mieście Łomża i powiecie łomżyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Głownie uroczystości powiatowe odbyły się w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, gdzie władze powiatu na czele ze Starostą Łomżyńskim Elżbietą Parzych złożyły kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci Romana Dmowskiego.
2015-11-12 08:59

ŁOMŻYŃSKA „DWÓJKA” ROZŚPIEWANA PATRIOTYCZNIE!!!

Z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości - 06 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej w Drozdowie odbył się III POWIATOWY KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ.
2015-11-10 08:05

Pożegnanie Śp. Ignacego Franciszka Kondrackiego

„ A przecież nie cały umieram...To co we mnie niezniszczalne, trwa..." Papież Jan Paweł II
2015-11-05 11:27

Wspólnie uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości

Starosta Łomżyński, Prezydent Łomży oraz Kierownik Warsztatów Technicznych Jednostki Wojskowej 4226 serdecznie zapraszają mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do wspólnego uczczenia 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości 11 listopada rozpoczną się o godz. 9.00 złożeniem kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej. Powiatowym obchodom Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyć będzie także uroczystość wręczenia Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.
2015-11-04 14:03

WYNIKI!!! VI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży wraz z organizatorami Jadwigą Sosnowską i Jackiem Sokołowskim serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom - uczniom, którzy nadesłali swoje prace plastyczne oraz ich opiekunom za udział w VI edy¬cji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”.
2015-11-02 08:16

Wernisaż wystawy „Kultura łomżyńska pędzlem malowana”

W piątek 23 października 2015 r. w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się wernisaż wystawy malarskiej prac powstałych podczas pleneru „Kultura łomżyńska pędzlem malowana”. Plener skupił twórców z terenu Polski. Został zorganizowany w sierpniu bieżącego roku przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Fundację Sztuk i Dialogu.
2015-10-28 12:26

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku
2015-10-28 08:00

Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

27 października 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Łomżyńskiego uczniom i studentom osiągającym znaczące sukcesy artystyczne, naukowe i sportowe.
2015-10-27 12:42

Piękna nasza Polska cała - jednak najpiękniejsza ma Ojczyzna mała

Jeśli jesteś pasjonatem fotografowania oraz masz talent literacki weź udział w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży.
2015-10-22 07:53

Dariusz Wybraniak – Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 16 października 2015 roku w Auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Auditorium Minus) Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wręczyła dyplomy Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 320 uczniom z całej Polski.
2015-10-21 10:28

Przygotowania do kolejnej edycji MODE H TOURS 2015

Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży po raz trzeci bierze udział w Międzynarodowym Projekcie MODE H.
2015-10-20 14:18

Zaproszenie na wernisaż wystawy poplenerowej - Kultura łomżyńska pędzlem malowana

Fundacja Sztuk i Dialogu Muzeum Przyrody w Drozdowie Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zapraszają na wystawę poplenerową ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana".
2015-10-16 14:51

Zaproszenie na wernisaż wystawy malarstwa Piotra Musiała

Klub Wojskowy w Łomży oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zapraszają na wystawę malarstwa Piotra Musiała.
2015-10-16 14:48

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele! Pracownicy Oświaty! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty serdeczne gratulacje i podziękowania za całoroczny wysiłek dydaktyczny i wychowawczy oraz zmaganie się z trudną codziennością.
2015-10-14 11:04

WYGRAĆ Z PRZEZNACZENIEM

Film o ludzkich losach. O cierpieniu, upodleniu, beznadziei i śmierci. Ale też o sile, wierze w lepszą przyszłość i … o dobrym losie. Prawdziwa historia grupy 733 polskich dzieci, które po deportacji na daleką Północ ZSRR i Syberię, znalazły swój dom w PAHIATUA.
2015-10-14 08:14

Stypendia Starosty Łomżyńskiego przyznane!

W dniu 10 września 2015 roku Komisja Konkursowa działająca przy Starostwie Powiatowym w Łomży dokonała zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 dla uczniów i studentów zamieszkujących teren powiatu łomżyńskiego.
2015-10-13 08:04

Zakończenie Konsultacji społecznych

W dniu 02.10.2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
2015-10-06 08:30

„ZIELONYM DO GÓRY” - CZYLI MALI MIŁOŚNICY PRZYRODY W NOWOGRODZKIM PRZEDSZKOLU

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie” Konfucjusz
2015-10-02 10:18

Pani Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego odchodzi na emeryturę

Na IX sesji Rady Powiatu łomżyńskiego, w dniu 30 września br., odbyło się oficjalne pożegnanie Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego Pani Barbary Gorzęby odchodzącej na emeryturę. To był wzruszający punkt sesji.
2015-10-01 11:31

Podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej

W dniu 23 września 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży po raz trzeci nastąpiło podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej.
2015-09-24 12:10

Remont drogi powiatowej Nr 1826B Gardoty – Grzymki

Remont drogi powiatowej Nr 1826B Gardoty – Grzymki w km 0+000-2+250 (w ramach klęski żywiołowej)
2015-09-23 14:41

Rozpoczynają się przygotowania do obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich

W 2018 roku Łomża będzie obchodziła 600-lecie nadania praw miejskich. Już teraz Prezydent Łomży zamierza powołać zespół, który zajmie się przygotowaniem obchodów tego jubileuszu. Poniżej prezentujemy pismo w tej sprawie.
2015-09-22 10:23

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących "Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.
2015-09-17 10:00

Zaproszenie na wystawę fotografii Agnieszki Zielewicz

Klub Wojskowy w Łomży Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Galeria 6/9 zapraszają na wystawę fotografii Agnieszki Zielewicz pt. Szept. Wernisaż odbędzie się 22 września 2015 roku o godzinie 18.00 w Galerii N, Al. Legionów 133 w Łomży. W programie filmowa niespodzianka od artystki i występ artystów z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zapraszamy. Wstęp wolny.
2015-09-16 13:33

VII Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Zapraszamy na VII Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie, które odbędą się w dniach 2 – 4 października 2015 r.
2015-09-16 10:17

PAMIĘTAMY PANI HANIU!!!

Z okazji przypadającej 9 listopada 2015 roku 100 rocznicy urodzin Hanki Bielickiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży zaprasza na VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”.
2015-09-15 08:49

ENERGIA Z SERCA DLA DZIECI Z NOWOGRODU

Radość, uśmiech, otwarte serca oraz wszechobecne motyle gościły 2 września 2015 roku w Przedszkolu Samorządowym w Nowogrodzie.
2015-09-14 08:00

Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich – „ŁOMŻA JA i TY” gościł w Drozdowie

Integracja poprzez sztukę: filmową, teatralną, malarską i muzyczną, projekcje filmowe, olimpiady lekkoatletyczne osób niepełnosprawnych, koncerty, spektakle teatralne, wystawy fotograficzne i malarskie, happeningi, prezentacja rodzimych twórców i artystów – to w wielkim skrócie program i cele Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich – „ŁOMŻA JA i TY”. W dniach 3-6 września 2015 r. odbywał się on w Łomży, Drozdowie i Kolnie. Jednym z jego współorganizatorów było Muzeum Przyrody w Drozdowie.
2015-09-08 14:41

Opera Lwowska - VIVAT OPERATTA w Łomży

Serdecznie zapraszamy na Koncert w ramach integracji Ukrainy z Unią Europejską, który odbędzie się w dniu 24.10.2015 r., o godzinie 20:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kameralnej w Łomży, ul. Nowa 2
2015-09-08 14:09

Sprawozdanie - uroczyste spotkanie z młodzieżą sportowo uzdolnioną

Tradycyjnie w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego, Zarząd P SZS w Łomży spotyka się z wytypowanymi przez szkoły najlepszymi uczniami – sportowcami po to, aby podziękować im za roczną pracę w zakresie sportu i pogratulować dobrych i bardzo dobrych wyników.
2015-09-08 12:52

76. rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu dzisiejszym odbyły się uroczystości upamiętniające 76. Rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej.
2015-09-01 14:46

OBCHODY 76 ROCZNICY BITWY POD WIZNĄ

Zbliża się 76 rocznica bitwy pod Wizną. Bitwy, w której broniąc ojczyzny złożyli w ofierze swoje życie mjr Władysław Raginis i kpt. Stanisław Brykalski. W tym roku, w dniu 12 września (sobota), po raz kolejny na Górze Strękowej k. Wizny odbędą się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne, a zarazem bohaterskie wydarzenia. Uroczystości rozpocznie o godz. 11.00 msza św. polowa w intencji Ojczyzny, po której Oddziałowi Wołomin Związku Strzeleckiego, działającemu przy Stowarzyszeniu „Wizna 1939”, zostanie nadane imię kpt. Stanisława Brykalskiego, dowódcy artylerii odcinka „Wizna”.
2015-08-28 13:06

Pożegnanie Marka Żemka

2015-08-28 12:38

KONFERENCJA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 24 sierpnia 2015r. odbyła się Konferencja z udziałem ekspertów, dyrektorów placówek uczestniczących w projekcie oraz władz samorządowych i powiatowych, która stanowiła podsumowanie dwuletniego pilotażowego projektu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego. Otwarcia konferencji dokonali : Wicestarosta -Lech Marek Szabłowski oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży –Bernard Zbigniew Kossakowski.
2015-08-25 14:20

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego

Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą nr XXIV/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. określiła zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego. Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom oraz studentom szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia), zamieszkałym na terenie powiatu łomżyńskiego. Stypendium nie przyznaje się uczniom szkoły podstawowej.
2015-08-25 10:27

Drozdowo i Dolina Narwi w malarskich perspektywach

Ci, którzy odwiedzili drozdowskie Muzeum między 10 a 16 sierpnia 2015 roku zobaczyć mogli stojących przy sztalugach, w parku, przy dworze Lutosławskich, rozstawionych z farbami malarzy - wpatrzonych w krajobraz, z pędzlem w ręku przekładających interesujący ich fragment rzeczywistości na płótno. To uczestniczki i uczestnicy ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Kultura łomżyńska pędzlem malowana - Drozdowo 2015”.
2015-08-19 13:30

Obchody Święta Wojska Polskiego

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 przed pomnikiem żołnierzy 33 pułku piechoty rozpoczęła się uroczysta zbiórka kadry wojska i pracowników Warsztatów Technicznych Łomża związana z obchodami Święta Wojska Polskiego.
2015-08-14 13:38

Spotkanie z kadrą Wojska Polskiego i przedstawicielami organizacji kombatanckich

W łomżyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego i Starosty Łomżyńskiego Elżbiety Parzych z kadrą Wojska Polskiego i przedstawicielami organizacji kombatanckich. W spotkaniu uczestniczyli również zastępcy Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk i Andrzej Garlicki, Wicestarosta Lech Szabłowski, Poseł Lech Kołakowski oraz Wicewojewoda Podlaski Wiesław Żyliński, który po raz pierwszy gościł w Urzędzie Miejskim w Łomży. Spotkanie zostało zorganizowana w ramach obchodów zbliżającego się Święta Wojska Polskiego.
2015-08-14 08:24

Otwarcie drogi powiatowej

W dniu 12 sierpnia 2015r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do drogi 1834B na odc. o nawierzchni brukowej Mocarze – Chyliny w km 0+000 – 2+227,10 o długości 2,2271km” Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z następujących źródeł: - 50% - Budżet Państwa tj. 776 479,64 zł Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój . - 25% - Gmina Jedwabne tj. 388 239,83 zł - 25% - Powiat Łomżyński tj. 388 239,83 zł w tym 1 000,00 zł KOP-TRANS - Chrostowski Całkowity koszt inwestycji : 1 552 959,30 zł Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki współpracy samorządu Powiatu Łomżyńskiego oraz Gminy i Miasta Jedwabne.
2015-08-13 12:07

Program łomżyńskich obchodów Święta Wojska Polskiego

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych oraz Kierownik Warsztatów Technicznych Jednostki Wojskowej 4224 mjr Krzysztof Rabek, w 95. rocznicę „cudu nad Wisłą” i bohaterskiej obrony Łomży podczas wojny 1920 roku, uprzejmie zapraszają na łomżyńskie obchody Święta Wojska Polskiego.
2015-08-13 09:52

Wadze Powiatu Łomżyńskiego złożyły hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

W 71. rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego oraz w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego władze powiatu łomżyńskiego w osobach Elżbiety Parzych Starosty Łomżyńskiego oraz Lecha Marka Szabłowskiego Wicestarosty, przedstawiciele miasta, harcerzy, wojska, parlamentarzyści złożyli kwiaty i zapalili znicze.
2015-08-01 23:00

Kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”

W dniu 21.07 br. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łomży.
2015-07-22 14:05

Zaproszenie na wystawę zdjęć plenerowych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży od dnia dzisiejszego tj. 13.07. br. można obejrzeć wystawę plenerowych zdjęć operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za Pośrednictwem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2015-07-16 07:55

Wielka Gala w Pałacu - Zakończenie Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2015

Duetem Zerliny i Don Juana „La ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” wielkiego austriackiego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta zakończyła się w minioną niedzielę 12 lipca br. „Wielka Gala w Pałacu” - uroczysty koncert kończący XXII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Park drozdowskiego Muzeum zapełniła publiczność z regionu oraz dalszych stron województwa i kraju.
2015-07-15 14:58

XXII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej - relacja

W niedzielę, dn. 14.06.2015 r. w Nowogrodzie odbył się XXII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich w ramach XXII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2015.
2015-06-18 08:39

Sezon wiosenno-letni w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Miesiące maj, czerwiec, a także wakacyjne: lipiec i sierpień, to czas wyjątkowego piękna przyrody. W naszym przymuzealnym parku można delektować się bogactwem kwiatów i roślin, skryć się w cieniu drzew przed upałem, zorganizować piknik na trawie, obserwować owady, skaczące wiewiórki, a także stado kacząt pływających po stawie. Dochodzą do nas odgłosy ptaków – możemy usłyszeć wilgę, kukułkę, stukanie dzięcioła czy śpiew słowika szarego. Według naszych badań możemy spotkać tu 21 gatunków ptaków (lęgowych), choć czasem potrafią zawitać tu także i inne. Unikatowe zabytkowe aleje: grabowa i lipowa, dróżki w parku oraz - w „dzikiej” części - drewniana kładka „Ostoja drozdowska” - to miejsca dla spacerujących. Idąc kładką oglądamy scenerię wykrotów, obalonych drzew, ponad 100-letnie topole (wiek jeden z nich, największej, jest szacowany na ok. 200 lat), czeremchy, lipy czy miejsce aktywności bobra. Są tu także rozmaite atrakcje edukacyjne (tablica z odgłosami ptaków, puzzle, tropy zwierząt). Zacieniony, wypełniony śpiewem ptaków podmokły las łęgowy. W oddali, tuż niedaleko, kilkaset metrów od nas, płynie Narew. Czasem, w godzinach porannych, pod samo ogrodzenie podchodzą sarny i podjadają rosnący tu podagrycznik.
2015-06-17 10:00

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
2015-06-12 12:38

Zaproszenie na XXII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2015

Zapraszamy na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, który odbędzie się dnia 14.06.2015 roku. Wezmą w nim udział wykonawcy z całej Polski wykonujący tradycyjny folklor kurpiowski lub mający w swoim repertuarze dowolny program opracowany na podstawie folkloru tego regionu.
2015-06-11 08:24

„POCZTÓWKA Z MOJEGO MIASTA" - PRZEDSZKOLAKI Z NOWOGRODU WYRÓŻNIONE!!!

„Kto będzie kochał serdeczny swój zakątek, ten Ojczyznę całą również będzie miłował”. A. Chętnik
2015-06-03 15:04

Spotkanie z okazji święta rodzicielstwa zastępczego

Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwałą z dnia 24 maja 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.
2015-05-29 14:19

Zaproszenie na I Przełaj Rydzewski - Bieg dla Trzeźwości

Stowarzyszenie „RAZEM” w Rydzewie oraz Wójt Gminy Miastkowo mają zaszczyt zaprosić na I PRZEŁAJ RYDZEWSKI – BIEG DLA TRZEŹWOŚCI, który odbędzie 1 maja w Rydzewie, gm. Miastkowo, powiat łomżyński. Bieg odbędzie się na dystansie 10km. Start imprezy od godziny 13:00. Start ostry biegu o godzinie 15:00.
2016-04-05 14:34

Mammobus na Dzień Kobiet! 25.03.2016 - Jedwabne

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną okazję do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii! Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!
2016-03-11 09:14

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzisiejsze, oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem Pamięci Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość Polski w latach 1939-1956. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie w południe.
2016-03-01 15:06

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
2015-12-04 08:31

Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”

W dniu 26.05 br. w Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łomży.
2015-05-27 13:51

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.
2015-05-21 11:02

„..NARÓD BEZ PAMIĘCI NIE MA PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI ANI DO BYTU TERAŹNIEJSZEGO..." /Józef Piłsudski/

12 maja w łomżyńskiej „DWÓJCE” odbyły się uroczystości upamiętniające Ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. 10 maja 2015r. minęło właśnie pięć lat od momentu posadzenia Dębów Pamięci w ramach programu Stowarzyszenia Parafiada „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Jeden Dąb poświęcony został aspirantowi Policji Państwowej w Łomży Stanisławowi Jabłońskiemu zamordowanego w Twerze w 1940r. strzałem w tył głowy, drugi Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
2015-05-14 10:18

II spotkanie Zespołu ds. opracowania "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku"

W dniu 11.05 br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się II spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatu łomżyńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz służb inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego.
2015-05-12 08:42

Zaproszenie na otwarcie wystawy Łukasza Pieńkowskiego

Muzeum Przyrody w Drozdowie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy Łukasza Pieńkowskieg
2015-04-09 14:53

Relacja z Misterium w Marianowie

W dniu 30.03.2015 r. w internacie Zespołu Szkół w Marianowie grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawiła inscenizację Misterium Męki Pańskiej.
2015-04-02 09:58

KOMUNIKAT z Halowego Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego

Dnia 22 marca 2015 r. w gminnej hali sportowej w Piątnicy rozegrano Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego.
2015-03-30 08:57

Spotkanie Zespołu ds. opracowania "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku"

W dniu 20.03. br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się I spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatu łomżyńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz służb i inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego.
2015-03-23 10:03

Turniej w piłce nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży w imieniu organizatorów zaprasza do wzięcia udziału w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego.
2015-03-11 14:49

Zaproszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŁOMŻY ZAPRASZA NA SPOTKANIE AUTORSKIE z Katarzyną Enerlich dziennikarką, poetką, autorką książek.
2015-03-11 14:43

Spadek bezrobocia w lutym br.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2015 roku wyniosła 6.654 osoby, w tym w mieście Łomża 3.960 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.694 osoby. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 49 osób tj. o 0,7 %.
2015-03-09 14:42

Zaproszenie do udziału w konkursach

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ogłasza trzy konkursy:
2015-02-24 12:08

Reprezentacja Powiatu Łomżyńskiego zwycięzcą Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej

Triumf reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w IV charytatywnym Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej to najlepsze osiągnięcie w tym turnieju, w ubiegłorocznej edycji nasza reprezentacja została wicemistrzem.
2015-02-23 14:59

II POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROW

Jeśli jesteś pasjonatem fotografowania oraz chcesz przeżyć piękną lekcję historii i odnaleźć piękno w powadze miejsc pamięci, weź udział w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”
2015-02-23 07:24

Zaproszenie na wystawę malarstwa

Klub Wojskowy w Łomży i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży serdecznie zapraszają na wystawę malarstwa pani Janiny Rogowskiej.
2015-02-12 09:10

Rośnie bezrobocie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu stycznia 2015 roku wyniosła 6.703 osoby, w tym w mieście Łomża 4.008 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.695 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 429 osób tj. o 6,8 %.
2015-02-09 09:50

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać.
2015-02-04 13:31

TYLKO DWIE TAKIE SZKOŁY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM !!!

Tylko dwie szkoły z województwa podlaskiego znalazły się w finale organizowanego przez Fundację „Od pokoleń dla pokoleń” Konkursu „Szkoła z Tradycją”.
2015-02-02 09:49

Wywiad z Ewą Cywińską

Wywiad z Ewą Cywińską na temat najnowszej wystawy prezentowanej w Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz tradycji muzycznych polskiego domu.
2015-01-28 11:37

Z kolędą w 2015 rok

To już siódmy raz chór „Szkolne Słowiki” ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku gościł z repertuarem kolędniczym w nobliwych murach Muzeum Przyrody w Drozdowie, dawnej siedzibie sławnego i zasłużonego dla Polski rodu Lutosławskich. „Słowiki” pielęgnują tę tradycję w tak niezwykłym miejscu.
2015-01-27 15:12

Wzrost bezrobocia na koniec 2014 roku

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu grudnia 2014 roku wyniosła 6.274 osoby, w tym w mieście Łomża 3.751 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.523 osoby. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 249 osób tj. o 4,1 %.
2015-01-19 08:40

Wystawa "Muzyka w Polskim Domu"

W dniu 10 stycznia, w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie miało miejsce otwarcie wystawy czasowej "Muzyka w Polskim Domu".
2015-01-16 07:56

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Kownatach

Z dniem 24 marca 2015 roku, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży uzyskał zezwolenie na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży dla 30 osób w podeszłym wieku, oraz filii w Kownatach dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych.
2015-03-27 15:04

XXII Ogólnopolski Zlot Druha Szarego

W dniach 6 – 8 marca 2015 roku w Łomży i Drozdowie odbył się XXII Ogólnopolski Zlot Druha Szarego –Ks. prałata dr hm. Kazimierza Lutosławskiego HR.
2015-03-19 11:27

INORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY

Informujemy, że dzień 27 maja 2016 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łomży
2016-05-23 16:16

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

,,Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał; Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!”.
2016-03-25 09:58
Starostwo Powiatowe w Łomży

dane teleadresowe jednostki

ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża starosta.blm@powiatypolskie.pl
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04
Jednostki organizacyjne

książka telefoniczna

 • 1. Muzeum Przyrody w Drozdowie

  Dworek Lutosławskich
  ul. Główna 38, 18-406 Drozdowo
  tel. (0 86) 219 20 81
  www.muzeum-drozdowo.pl
  e-mail: muzeumdrozdowo@op.pl

  2. Skansen Kurpiowski
  w Nowogrodzie

  Muzeum Północno-Mazowieckie
  18-414 Nowogród ul. Zamkowa 25
  www.skansenkurpiowski.republika.pl/
  tel. (086) 217 55 62

  3. Regionalny Ośrodek Kultury
  w Łomży

  ul. Małachowskiego 3,
  18-400 Łomża
  tel. (0 86) 219 01 11, 219 02 00
  www.rok.4lomza.pl
  e-mail: rok@4lomza.pl
  Wirtualny spacer po Starstwie

  Wideo

  Podlaskie w Europie, Europa w Podlaskiem Film promujący województwo podlaskie

  Starostwo Powiatowe Łomża

  Starostwo Powiatowe w Łomży
  ul. Szosa Zambrowska 1/27
  tel. (086) 215 69 00
  fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

  Newsletter


  Wykonanie strony: speed s.c.