BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Postępowanie prowadzone w ramach realizowanego projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”, nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 13 lut 2018 14:21
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2018 14:24
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1004 razy

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

poniedziałek, 29 sty 2018 12:58
Postępowanie prowadzone w ramach realizowanego projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”, nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

środa, 24 sty 2018 10:50
Starosta Łomżyński, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 2003) informuję, że wszczeto postępowanie administracyjne na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ul. Forteczna 3. 18-421 Piątnica w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6220.2.2011 z dnia 7 grudnia 211 r. udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla OSM w Piątnicy na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka/dobę.
Czytaj całość