BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Rejestracja pojazdów - czasowa i stała

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji,
ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. nr 101,
tel. 215-69-15.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa komisu, umowa darowizny),
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
- wyciąg ze świadectwa homologacji (pojazd fabrycznie nowy),
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie RP,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,
- dowód osobisty do wglądu,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Opłaty:

Opłaty administracyjne:
a) rejestracja pojazdu:
- samochodu sprowadzanego z zagranicy - 256 zł,
- samochodu zakupionego w kraju - 180,50 zł
- przyczepy, ciągnika rolniczego z zagranicy - 121,50 zł,
- motocykla z zagranicy - 197 zł,
- motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego zakupionego w kraju - 121,50 zł,
- motoroweru - 111,50 zł.

b) części składowe opłaty administracyjnej:
- dowód rejestracyjny pojazdu - 54 zł,
- pozwolenie czasowe - 13,50 zł
- nalepka kontrolna - 18,50 zł,
- nalepka legalizacyjna - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł,
- tablice rejestracyjne do motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego - 40 zł,
- karta pojazdu - 75 zł,


Opłaty ewidencyjne:
- za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł
- za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
- za wydanie karty pojazdu - 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie rejestracji pojazdu na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
- dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dostarczony dowód opłaty akcyzy z Urzędu Celnego,
- zaświadczenie o uiszczeniu podatku VAT lub braku obowiązku uiszczenia tego podatku,
- dokument identyfikacyjny pojazdu,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Podstawa prawna:

Art. 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 13:25

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 13:27

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 13:25
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 13:27
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 18146 razy
Ilość edycji: 2