BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piatek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne,
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres:
2 m-cy wynosi 80 zł,
od 3 - 12 miesięcy wynosi - 4 zł / miesiąc,
od 13 - 24 miesięcy - 2 zł / miesiąc,
od 25 - 48 miesięcy - 0,25 zł / miesiąc.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Podstawa prawna:

Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1990 z późn.zm.)

Data sporządzenia

piątek, 4 mar 2005 10:57

Data zatwierdzenia

piątek, 4 mar 2005 11:06

Pliki do pobrania:

Data dodania: piątek, 4 mar 2005 10:57
Data upublicznienia: piątek, 4 mar 2005 11:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1501 razy