BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Kierowanie na sprawdzenie kwalifikacji kierowców

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek (formularz udostępniony w Wydziale)
- orzeczenie lekarskie
- orzeczenie psychologiczne
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

a) opłata skarbowa
- za wydanie zaświadczenia na egzamin sprawdzający kwalifikacje - 17 zł


b)opłata administracyjna
- za wydanie tylko nowego prawa jazdy 70,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie skierowania na sprawdzenie kwalifikacji kierowcy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją Starosty
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji
b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów w ruchu drogowym.

2. Osoba ubiegająca się o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji
b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przez okres przekraczający 1 rok.

Podstawa prawna:

Art. 99 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz.155).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:46

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:49
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:46
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3355 razy
Ilość edycji: 1