BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek (formularz udostępniony w Wydziale)
- dowód uiszczenia wymaganej opłaty
- zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
- kserokopia prawa jazdy
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

a) opłata administracyjna:
- za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł

b) opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania międzynarodowego prawa jazdy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r, poz.978 ).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:53

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:55

Pliki do pobrania:

Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:53
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1613 razy