BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę;
- dowód rejestracyjny;
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
- dokument potwierdzający zbycie lub zarejestrowanie pojazdu za granicą;
- dokument potwierdzający umorzenie dochodzenia w przypadku skradzionego pojazdu;
- umowa kupna-sprzedaży, faktura w przypadku zgłoszenia sprzedaży pojazdu,
- dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

Zgłoszenie sprzedaży nie podlega opłacie skarbowej i administracyjnej.
Wyrejestrowanie pojazdu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Łomży
nr konta: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007
imię, nazwisko, adres
tytułem: za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu nr rej .......

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 13:35

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 13:38

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 13:35
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 13:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10575 razy
Ilość edycji: 1