BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek skierowany przez komisję powołaną przez wojewodę po zdanym egzaminie
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora,
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Nie podlega opłacie administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wpisania na listę ewidencji instruktorów na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r., poz.155 ).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:08

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:11
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:08
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1585 razy