BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wymiana dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 108
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych;
- przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

a) opłata administracyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych:
- samochodu - 180,50 zł
- ciągnika, przyczepy, motocykla - 121,50 zł
- motoroweru - 111,50 zł
b/ przerejestrowanie pojazdu bez zmiany tablic rejestracyjnych - 81,00 zł
c/ opłata ewidencyjna:
- za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
- za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
- za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,
- za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł,

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:36

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:42

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:36
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 14:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4794 razy