BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Znoszenie zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- pismo sądu lub banku
- dowód osobisty do wglądu
- dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej i administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie zniesienia zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz.1990 z późn. zm.).

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:43

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:46

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:43
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 14:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1630 razy