BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 9.00-15.00

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty do wglądu
- oświadczenie (formularz dostępny w Wydziale)

Opłaty:

Opłata skarbowa
- od zaświadczenia o zarejestrowaniu pojazdu 17 zł
wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Łomży
nr konta: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007
imię, nazwisko, adres
tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pojazdu na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Przy rejestracji pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika z innego pojazdu, wymagane jest również posiadanie zaświadczenia z jakiego pojazdu pochodzi ten silnik.

Podstawa prawna:

Art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:46

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:49

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:46
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 14:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3600 razy