BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiana danych i nanoszenie adnotacji w dowodach rejestracyjnych pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

W przypadku zawiadomienia o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnych wynikających z wymiany silnika lub innych danych technicznych w pojeździe zarejestrowanym dołącza się następujące dokumenty:
- dowód własności;
- dowód odprawy celnej, jeżeli silnik sprowadzono z zagranicy oraz dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie albo wyrejestrowanie pojazdu, jeżeli pochodzi z pojazdu zarejestrowanego za granicą;
- dowód rejestracyjny pojazdu lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu uwierzytelnioną przez organ rejestrujący, który go wydał, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium R.P.
- dokument potwierdzający zmianę danych technicznych oraz że dokonane zmiany są zgodne z warunkami technicznymi pojazdów
- zaświadczenie z badania technicznego „haka”
- wyciąg ze świadectwa homologacji instalacji gazowej w przypadku przystosowania pojazdu do zasilania gazem

Opłaty:

od wniosku o zmianie danych i nanoszenia adnotacji w dowodach rejestracyjnych nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie zmiany danych i nanoszenia adnotacji w dowodzie rejestracyjnym na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1990 z późn. zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:56

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:58

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:56
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 14:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1996 razy