BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Uchwała Nr IV/26/03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63 poz. 315; z 1994 r. Nr 121 poz. 591; z 1995 r. Nr 138 poz. 682 i Nr 141 poz. 692; z 1996 r. Nr 24 poz. 110; z 1997 r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115; z 1999 r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935; z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr126 poz. 1382 i 1383 i 1384, Nr 128 poz. 1407; z 2002 r. Nr 113 poz. 984 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w składzie:
1 ) Przewodniczący Rady Społecznej - Wojciech Kubrak
2 ) Członek Rady Społecznej - Marian Brożyna .
3 ) Członek Rady Społecznej - Krzysztof Choiński
4 ) Członek Rady Społecznej - Kazimierz Dąbkowski
5 ) Członek Rady Społecznej - Jan Olszewski
6 ) Członek Rady Społecznej - Michał Chajewski
7 ) Członek Rady Społecznej – Jerzy Wróblewski
8 ) Członek Rady Społecznej – Józef Dymerski
9 ) Członek Rady Społecznej - Krzysztof Jan Polkowski
10) Członek Rady Społecznej – Elżbieta Mierzejewska
11 ) Członek Rady Społecznej – Edward Łada
12 ) Członek Rady Społecznej – Szczepan Zalewski
13 ) Członek Rady Społecznej – Andrzej Konrad Piotrowski
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Henryk Kłosiński


Uchwała Nr V/33/03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 maja 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63 poz. 315; z 1994 r. Nr 121 poz. 591; z 1995 r. Nr 138 poz. 682 i Nr 141 poz. 692; z 1996 r. Nr 24 poz. 110; z 1997 r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115; z 1999 r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935; z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr126 poz. 1382 i 1383 i 1384, Nr 128 poz. 1407; z 2002 r. Nr 113 poz. 984 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Andrzeja Konrada Piotrowskiego.
§ 2. Powołuje się skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Pana Witolda Szerszenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Henryk Kłosiński
Data powstania: środa, 25 lut 2004 07:38
Data opublikowania: środa, 25 lut 2004 07:42
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 4566 razy