BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Henryka Kłosińskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:33

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stefana Żebrowskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:29

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stefana Popiołka Przewodniczącego Rady Powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:24

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ireny Przybylak radnej powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:19

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Kuleszy radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:16

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Chojnowskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:12

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Wysockiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:07

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Zalewskiej radnej powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 15:00

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Alfreda Szymańskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 11:46

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lecha Szabłowskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 11:40

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Andrzeja Piotrowskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 11:30

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Parzych radnej powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 11:18

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jana Kuczyńskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 11:14

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wojciecha Kubraka radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 11:10

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Henryka Krajewskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 10:54

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Rafała Kołakowskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji 2010 rok

wtorek, 14 wrz 2010 10:48

Oświadczenie majatkowe Krzysztofa Chrostowskiego radnego powiatu złożone na koniec kadencji

wtorek, 14 wrz 2010 10:36

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stefana Popiołka Przewodniczącego Rady Powiatu za 2009 rok

czwartek, 10 cze 2010 10:23

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Zalewskiej radnej powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 10:54

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Wysockiego radnego powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 10:34

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Alfreda Szymańskiego radnego powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 10:29

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lecha Marka Szabłowskiego radnego powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 10:26

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ireny Przybylak radnej powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 10:23

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Andrzeja Piotrowskiego radnego powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 10:11

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Parzych radnego powiatu za 2009 rok

środa, 26 maj 2010 09:45

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jana Kuczyńskiego radnego powiatu za 2009 rok

wtorek, 25 maj 2010 15:08

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wojciecha Kubraka radnego powiatu za 2009 rok

wtorek, 25 maj 2010 14:54

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Henryka Stanisława Krajewskiego radnego powiatu za 2009 rok

wtorek, 25 maj 2010 12:19

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Chojnowskiego radnego powiatu za 2009 rok

wtorek, 25 maj 2010 12:14

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Henryka Kłosińskiego radnego powiatu za 2009 rok

poniedziałek, 24 maj 2010 14:16

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Rafała Kołakowskiego radnego powiatu za 2009 rok

poniedziałek, 24 maj 2010 13:01

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stefana Żebrowskiego radnego powiatu za 2009 rok

poniedziałek, 24 maj 2010 12:48

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Krzysztofa Czesława Chrostowskiego za 2009 rok

poniedziałek, 24 maj 2010 10:54

Oświadczenie majatkowe Stefana Popiołka Przewodniczącego Rady Powiatu za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:50

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Czesława Chrostowskiego radnego powiatu za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:46
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Chojnowskiego radnego powiatu za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:44

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Żebrowskiego za 2008 rok

piątek, 26 cze 2009 13:03

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Rafała Kołakowskiego za 2008 rok

piątek, 26 cze 2009 13:01

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego za 2008 rok

piątek, 26 cze 2009 13:00

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego za 2008 rok

piątek, 26 cze 2009 12:58

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wojciecha Kubraka za 2008 rok

piątek, 26 cze 2009 12:56

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2008 rok

piątek, 26 cze 2009 10:23

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 14:37

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 14:35

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Konrada Piotrowskiego za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 14:13

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 14:08

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 13:48

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 13:47

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Tomasza Wysockiego za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 13:36

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2008 rok

czwartek, 25 cze 2009 13:00

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 15:00

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Tomasza Wysockiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 14:59

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 14:57

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 14:56

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Przybylak za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 14:54

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Popiołka za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 14:51

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Konrada Piotrowskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:20

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:19

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:17

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:16

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wojciecha Kubraka za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:14

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:10

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:09

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Rafała Kołakowskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 13:04

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Zebrowskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 12:59

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Krzysztofa Czesława Chrostowskiego za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 12:58

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Chojnowskiego radnego powiatu za 2007 rok

poniedziałek, 16 cze 2008 12:50

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Mieczysława Chojnowskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:39
Dłużniewo, dnia 28.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Krzysztofa Czesława Chrostowskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:37
Piątnica , dnia 17.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Żebrowskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:36
Łomża, dnia 23.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Rafała Kołakowskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:33
Pieńki Borowe , dnia 23.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:31
Łomża, dnia 24.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:29
Stare Kupiski , dnia 05.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wojciecha Kubraka za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:27
Łomża, dnia 26.03.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:24
Czarnocin, dnia 30.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:22
Łomża, dnia 17.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 10:15
Zbójna, dnia 24.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:57
Przytuły, dnia 12.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Popiołka za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:55
Dobrylas, dnia 18.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:53
Drozdowo, dnia 18.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:50
Łomża, dnia 23.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:48
Łomża, dnia 11.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Tomasza Wysockiego za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:46
Wierzbowo, dnia 20.03.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2006 rok

czwartek, 2 sie 2007 09:44
Nowogród, dnia 30.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Żebrowskiego

piątek, 26 sty 2007 12:08
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Barbary Zalewskiej

piątek, 26 sty 2007 12:06
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Tomasza Wysockiego

piątek, 26 sty 2007 12:04
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego

piątek, 26 sty 2007 12:02
Złozona na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego

piątek, 26 sty 2007 12:01
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak

piątek, 26 sty 2007 11:58
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Popiołka

piątek, 26 sty 2007 11:55
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Konrada Piotrowskiego

piątek, 26 sty 2007 11:50
Złozone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych

piątek, 26 sty 2007 11:48
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy

piątek, 26 sty 2007 11:46
Złożona na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego

piątek, 26 sty 2007 11:42
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego

piątek, 26 sty 2007 11:38
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Rafała Kołakowskiego

piątek, 26 sty 2007 11:35
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego

piątek, 26 sty 2007 11:25
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Krzysztofa Czesława Chrostowskiego

piątek, 26 sty 2007 11:21
Złożone na początek kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Mieczysława Chojnowskiego

piątek, 26 sty 2007 11:18
złożone na początek kadencji