BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 34/06 w dniu 22-go marca 2006 roku.

34-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzoie się w dniu 22-go marca 2006 roku (środa) o godz. 11.00. Pierwsza część posiedzenia obędzie się wspólnie z Komisją Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży w nieruchomości położonej przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro sala nr 308).
34-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzoie się w dniu 22-go marca 2006 roku (środa) o godz. 11.00.

Pierwsza część posiedzenia obędzie się wspólnie z Komisją Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży w nieruchomości położonej przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro sala nr 308).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Pismo Pana Józefa Klima Posła na Sejm RP w sprawie opinii dotyczącej przejęcia przez resort rolnictwa publicznych ponadpodstawowych szkół rolniczych.
2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego za działalność w kulturze w roku 2005.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
4. Sprawy różne.
Data powstania: wtorek, 21 mar 2006 08:37
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2006 08:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 mar 2006 14:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1409 razy