BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2006 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.) i § 1 ust. 3 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za III kwartał 2006 roku.

§ 2

Ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży premię za III kwartał 2006 roku w wysokości % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data powstania: piątek, 27 paź 2006 14:08
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2006 14:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3217 razy