BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie używane zestawy komputerowe będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży następującym jednostkom:
1. Parafia Rzymskokatolicka w Jedwabnem – 8 szt.
2. Szkoła Podstawowa w Puchałach – 4 szt.
3. Szkoła Podstawowa w Miastkowie Filia w Tarnowie - 2 szt.
4. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Miastkowie - 2 szt.
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Drogoszewie - 1 szt.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Przytułach - 1 szt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data powstania: piątek, 10 lis 2006 15:05
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2006 15:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3296 razy