BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącą schematu organizacyjnego i nadaje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Ryszard Kozicki

Członkowie Zarządu
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski

3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 gru 2006 07:59
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 08:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3132 razy