BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1

1.Upoważnia się Pana Marka Dworakowskiego – Wicestarostę Łomżyńskiego, pełniącego w zastępstwie obowiązki Dyrektora Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego w zakresie obsługi technicznej umów cywilno –prawnych i innych czynności z tym związanych, a dotyczących utrzymania oraz eksploatacji budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, a także do dokonywania czynności bankowych w granicach tego upoważnienia poprzez umocowanie do podpisywania wszelkich operacji bankowych.
2.Uszczegółowiony wykaz czynności będący przedmiotem upoważnienia jest określony w porozumieniu zawartym w dniu 6 czerwca 2006r pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Ryszard Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski.
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data powstania: piątek, 8 gru 2006 08:04
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 08:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3062 razy