BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego

Protokół nr 1/06 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 grudnia 2006 roku.
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.10.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Radny Stefan Żebrowski, jako pierwszy zabierając głos, przypomniał, że celem trwających obrad jest ukonstytuowanie się Komisji. W nawiązaniu do powyższego na przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę radnego Jana Kuczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei radna Irena Przybylak na przewodniczącego Komisji zgłosiła kandydaturę radnego Lecha Szabłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponadto radny Tomasz Wysocki na wiceprzewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę radnej Barbary Zalewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Następnie Elżbieta Parzych na wiceprzewodniczącego Komisji zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Kuleszy, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

W przeprowadzonym głosowaniu za kandydaturą Jana Kuczyńskiego na przewodniczącego Komisji opowiedziało się 5-ciu członków Komisji a 4-ch wstrzymało się od głosu.
W kolejnym głosowaniu za kandydaturą Lecha Szabłowskiego na przewodniczącego Komisji opowiedziało się 4-ch członków Komisji a 5-ciu było przeciwnych.

W tym momencie salę obrad opuściła radna Irena Przybylak i od tej pory Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie.

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński zarządził głosowanie, w wyniku którego za kandydaturą Jarosława Kuleszy na wiceprzewodniczącego Komisji opowiedziało się 3-ch członków Komisji a 5-ciu było przeciwnych.
W kolejnym głosowaniu za kandydaturą Barbary Zalewskiej na wiceprzewodniczącą Komisji opowiedziało się 5-ciu członków Komisji a 3-ch wstrzymało się od głosu.

Zgromadzeni nie zgłosili innych zagadnień, które w ich ocenie wymagałaby omówienia na posiedzeniu Komisji.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji

Jan Kuczyński
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 4 sty 2007 14:32
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2007 14:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1879 razy