BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Protokół nr 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 grudnia 2006 roku.


Posiedzenie odbyło się w przerwie II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.10, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Jako pierwszy głos zabrał radny Stefan Żebrowski, który przypomniał, że przedmiotem posiedzenia ma być ukonstytuowanie się Komisji. W nawiązaniu do powyższego na funkcję przewodniczącej Komisji zgłosił radną Elżbietę Parzych, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z kolei radny Mieczysław Chojnowski na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji zgłosił radnego Lecha Szabłowskiego, która wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

W kolejnym głosowaniu Elżbieta Parzych została jednogłośnie wybrana na funkcję Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

W dalszej części obrad Lech Szabłowski został jednogłośnie wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Zebrani nie mieli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych, zakończyła 1-sze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 sty 2007 15:23
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 15:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2148 razy