BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Na podstawie § 6 uchwały nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. oraz Uchwały Nr XXXIII/188/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyznaje następujące nagrody:

1.Państwo Katarzyna i Krzysztof Lipscy z dziećmi Pawłem, Markiem i Łukaszem - nagroda zespołowa w wysokości 1,5 tys. zł.
2.Studio „SKORPION” - nagroda zespołowa w wysokości 1,5 tys. zł.
3.Kazimierz Kuskowski z Miastkowa - nagroda za całokształt w wysokości 2 tys. zł.
4..Jan Zieliński - nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2007 12:23
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 12:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3181 razy