BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na VI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 kwietnia 2007 roku (piątek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za rok 2006.
6.Informacja o planowanych inwestycjach drogowych na terenie powiatu łomżyńskiego.
7.Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu.
13.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
14.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
15.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
16.Informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz realizacji zadań na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
17.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2006 rok.
18.Sprawozdanie Powiatowej Społecznej Rady d.s. osób niepełnosprawnych w Łomży.
z dotychczasowej działalności
19.Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
20.Sprawy różne.
21.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan POPIOŁEK
Data powstania: piątek, 6 kwi 2007 12:48
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2007 12:51
Data edycji: środa, 11 kwi 2007 12:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2007 08:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1283 razy
Ilość edycji: 1