BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 5/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:


§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Nowogród do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:


1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Klubokawiarni w Mątwicy:
1) Agnieszka Skrodzka
2) Paweł Berdyga
3) Magdalena Wojewoda
4) Paweł Parzych
5) Barbara Duchnowska
6) Łukasz Kruszewski
7) Teresa Kamińska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie:
1) Ewa Zalewska
2) Jadwiga Żyłko
3) Łukasz Niksa
4) Justyna Przybyłek
5) Urszula Parzych
6) Małgorzata Chętnik
7) Dorota Matlak


3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie:
1) Robert Pogonowski
2) Marcin Stępień
3) Anna Wojewoda
4) Hanna Chętnik
5) Ewa Chętnik
6) Ewa Bańko
7) Krystyna Chętnik

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław GuziejkoData powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:09
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:10
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3661 razy