BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 6/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Przytuły do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Przytułach:
1) Andrzej Błaszczak
2) Halina Chrzanowska
3) Piotr Łomotowski
4) Alina Zacharzewska
5) Magdalena Mieczkowska
6) Małgorzata Adamska
7) Marzena Polkowska
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wagach:
1) Lidia Rybicka
2) Radosław Wicik
3) Bogdan Adamski
4) Marcin Kowalewski
5) Elżbieta Gardocka
6) Marek Chrzanowski
7) Ewa Łomotowska
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Wilamowie:
1) Adam Gołębiewski
2) Maria Rogowska
3) Ewa Barłowska
4) Urszula Górska
5) Elżbieta Błaszczak
6) Magda Zakrzewska
7) Dariusz Popiołek
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław Guziejko
Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:11
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:12
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3112 razy