BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 05 września 2007 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łomży.
12. Sprawozdanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
13. Sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z wykonania planu finansowego za
I półrocze 2007 roku.
14. Sprawozdanie Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
15. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu
w Tykocinie ,,Caritas Diecezji Łomżyńskiej’’.
16. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży na rzecz ludzi starych.
17. Sprawozdanie z realizacji profilaktyki logopedycznej przeprowadzonej w placówkach oświatowych powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym 2006/07.
18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Stefan POPIOŁEK
Data powstania: środa, 29 sie 2007 11:07
Data opublikowania: środa, 29 sie 2007 11:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 wrz 2007 11:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1211 razy