BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiana kont rachunkowych Starostwa

Z dniem 31 marca 2008 nastąpi zamknięcie rachunków w Kredyt Banku SA O/Łomża:
08 1500 1533 1215 3001 8625 0000 - rachunek bieżący
91 1500 1533 1215 3001 8944 0000 – rachunek pomocniczy
96 1500 1533 1215 3001 9710 0000 – rachunek ZFŚS
47 1500 1533 1215 3001 9808 0000 – rachunek f. ochrony środowiska
25 1500 1533 1215 3002 0240 0000 – rachunek f.geodezyjnego
95 1500 1533 1215 3002 0585 0000 – rachunek sum depozytowych
56 1500 1533 1215 3002 9490 0000 – rachunek f. strukturalnych

Jednocześnie informujemy, że od dnia 8 marca 2008 roku Bank Spółdzielczy w Piątnicy, 18-421 Piątnica ul. Stawiskowska 30 prowadzić będzie obsługę bankową budżetu powiatu łomżyńskiego do wykonywania której wyłoniono go w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z czym nasz rachunek bankowy w tymże banku, na który należy wnosić wpłaty otrzymał następujący numer (oznaczenie):

Bank Spółdzielczy w Piątnicy
18-421 Piątnica
ul. Stawiskowska 30

78 8762 0009 0003 2551 2000 0010 – rachunek bieżący
02 8762 0009 0003 2551 2000 0020 – rachunek pomocniczy
70 8762 0009 0003 2551 9000 0010 – rachunek ZFŚS
23 8762 0009 0003 2551 2000 0030 – rachunek f. ochrony środowiska
44 8762 0009 0003 2551 2000 0040 – rachunek f. geodezyjnego
65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 – rachunek sum depozytowych
86 8762 0009 0003 2551 2000 0060 – rachunek f.. strukturalnych
Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 09:41
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2008 09:44
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5768 razy