BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 21

odbędzie się w dniu 15-go października 2008 roku (środa) o godz. 9.15. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).


PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA OBEJMUJE:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 8 paź 2008 10:16
Data opublikowania: środa, 8 paź 2008 10:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 paź 2008 13:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1210 razy