BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 24

odbędzie się w dniu 15-go grudnia 2009 roku (środa) o godz. 13.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na II piętrze).


Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
4. Sprawy różne.
Data powstania: piątek, 9 sty 2009 13:51
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2009 13:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2009 14:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1154 razy