BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 27

odbędzie się w dniu 14-go kwietnia 2009 roku (wtorek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na II piętrze).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Zapoznanie ze sprawozdanie z realizacji zadań w 2008 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz planem pracy instytucji na 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3. Zaopiniowanie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
4. Zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
7. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 8 kwi 2009 13:09
Data opublikowania: środa, 8 kwi 2009 13:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2009 09:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1172 razy