BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 września 2009 roku.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji zlustrowali drogi powiatowe na terenie gminy Piątnica. Wyjazd zebranych nastąpił spod siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 o godzinie 10.00. Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 13.00.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przypomniał, że przedmiotem obrad będzie bezpośrednia wizja stanu nawierzchni dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji drogi powiatowej na odcinku Jeziorko – Cydzyn oraz drogi powiatowej na odcinku Kisielnica – Murawy.


Członkowie Komisji nie wnieśli uwag odnoszących się do zaproponowanego tematu.

Z kolei zebrani udali się na drogę powiatową Jeziorko – Cydzyn, gdzie spotkali się z okolicznymi sołtysami, którzy poinformowali, że w ostatnim okresie droga ta została naprawiona przez ekipę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Po dokonaniu lustracji zebrani uznali, że przedmiotowy odcinek drogi jest w dobrym stanie technicznym.

Jako drugi został zlustrowany odcinek drogi powiatowej Kisielnica – Murawy, gdzie także członkowie Komisji stwierdzili, że po dokonanych naprawach odcinek ten jest w dobrym stanie technicznym.

Poza tym członkowie Komisji dokonali bezpośredniej wizji stanu nawierzchni pozostałych dróg powiatowych na ternie gminy Piątnica oraz części gminy Jedwabne. Wobec powyższego stwierdzono, że:
1. Od miejscowości Poniat do drogi wojewódzkiej odcinek – drogi jest w dobrym stanie technicznym.
2. Od miejscowości Kisielnica do miejscowości Murawy – zdaniem Wójta Gminy Piątnica i Dyrektora ZDP w Łomży droga będzie wymagać w najbliższym czasie powierzchniowego utrwalenia.
3. Od miejscowości Jeziorko – Cydzyn Nowy – Cydzyn Stary – odcinek drogi jest w dobrym stanie technicznym.
4. Od miejscowości Dobrzyjałowo do miejscowości Kaimy – stwierdzono, że odcinek drogi jest w bardzo złym stanie.
W nawiązaniu do powyższego Komisja uznała, że w najbliższym czasie rozważy złożenie wniosku do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kaimy – Dobrzyjałowo”. Zadanie te powinno być zdaniem Komisji wykonane w ramach Narodowego Planu Rozwoju Dróg Lokalnych. Należy przy tym podkreślić, że Wójt Gminy Piątnica zadeklarował pokrycie w 100 % wymaganego udziału własnego w tym przedsięwzięciu.

W tym punkcie nie wniesiono dalszych pytań lub uwag.

W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 12-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: wtorek, 8 gru 2009 14:05
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2009 14:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1434 razy