BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 33

odbędzie się w dniu 4-go lutego 2010 roku (czwartek) o godz. 8.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na paterze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
4. Sprawy różne.
Data powstania: czwartek, 28 sty 2010 12:52
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2010 12:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lut 2010 09:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1139 razy