BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowi drogi Szczepankowo - Czaplice - Boguszyce

Na podstawie art. 49, 10, 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071– z późn. zm./ zawiadamia się,
że w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa wszczęto postępowanie administracyjne, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1949B Szczepankowo - Czaplice - Boguszyce – dz. nr 677 na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1946B w Szczepankowie do wsi Czaplice od km 0+000,00 do 2+370,00 km realizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: obręb Szczepankowo 1444, 1489, 42, obręb Czaplice 487/1, 483, 487/2.

W związku z powyższym informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 318, tel. 086-215-69-23.


Z upoważnienia Starosty Łomżyńskiego
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
Data powstania: środa, 14 kwi 2010 10:12
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2010 10:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 maj 2010 13:45
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 1418 razy