BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

W związku z ogłoszeniem z dnia 17 maja 2010 roku, zamieszczonym na stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl, tablicy informacyjnej urzędu oraz Gazecie Bezcennej dotyczącym naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Cztery Pory Roku w Dolinie Narwi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa III „Rozwój turystyki i kultury”, Działanie 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem projektów dotyczących infrastruktury i uzdrowisk”, Starostwo Powiatowe w Łomży podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera, którym został:
– Media Group Sp. z o.o. z Warszawy

Uzasadnienie:
W wyniku zamieszczonego ogłoszenia o naborze partnera do urzędu wpłynęły dwie oferty. Tylko jedna oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 22/2010 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 maja 2010r.


Wybór Partnera odbył się w oparciu o art. 28a ust 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r., Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Zgodnie z ogłoszeniem zadaniem Partnera będzie:
1. Pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego i bezpłatne opracowanie w ramach partnerstwa Studium Wykonalności do projektu.
2. Opracowanie i emisja filmu promocyjnego wraz z tłumaczeniem na m.in. 1 język obcy na antenie TV lokalnych na terenie Polski.
3. Opracowanie i emisja spotu promocyjnego pod hasłem „Cztery Pory Roku w Dolinie Narwi” wraz z tłumaczeniem na min. 1 język obcy.

Data powstania: wtorek, 22 cze 2010 15:03
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2010 15:15
Data edycji: wtorek, 22 cze 2010 15:16
Data przejścia do archiwum: środa, 30 cze 2010 10:55
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1062 razy
Ilość edycji: 1