BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kart doładowujących w sieci Era i Plus

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. 2010, nr 113, poz. 759), art. 44 ust.3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia socjalna - moja własna szansa na pracę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na dostawę kart doładowujących w sieci Era i Plus.
Oferty należy składać listownie, faksem 086 215-69-04, na e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl lub osobiście w biurze projektu: Starostwo Powiatowe w Łomży. Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 322
do dnia 30 lipca 2010 roku do godz. 10.00.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto) oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. (086) 215-69-13, fax.(086) 215-69-04
e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2010 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2010 14:52
Data edycji: poniedziałek, 26 lip 2010 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2010 09:02
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1036 razy
Ilość edycji: 1