BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA DO PROJEKTU "Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Obsługa Prawna do projektu pt. „Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana następująca osoba:
1. Magdalena Ciecierska, zam. Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
1. posiada wymagane wykształcenie,
2. posiada wymagane minimum 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
3. posiada wymagane minimum roczne doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
4. posiada znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanych z nim zagadnień prawnych,
5. posiada znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
6. niekarana,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osoby dokumentów stwierdzono, iż posiada ona niezbędną wiedzę, doświadczenie i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.
Data powstania: środa, 28 lip 2010 13:24
Data opublikowania: środa, 28 lip 2010 13:26
Data edycji: środa, 28 lip 2010 13:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lip 2010 13:38
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1124 razy
Ilość edycji: 1