BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 104

odbędzie się w dniu 30 lipca 2010 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).


Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokółu ze 103-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w sprawie:
a) rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 39.443 zł,
b)dokonania zmian w planie finansowym PUP w Łomży na rok 2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.
7. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
9. Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 29 lip 2010 12:17
Data opublikowania: czwartek, 29 lip 2010 12:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2010 09:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1110 razy