BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/2010

Na podstawie art.11-.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 227), zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży


§ 2. Określam kryteria doboru kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów .


§ 3. Ustalam termin przyjmowania ofert do dnia 12 sierpnia 2010 roku.

§ 4. Zamieszczam ogłoszenie o naborze na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 5. Powołuję komisję w sprawie przeprowadzenia naboru w składzie:

1)Marek Przysiuda - przewodniczący,
2)Barbara Cwalina - członek,
3)Małgorzata Szabłowska - sekretarz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sie 2010 09:07
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 747 razy