BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Specjalisty d/s inwestycji Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty d/s inwestycji wybrany został Pan Andrzej Adam Grzybała zamieszkały w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Andrzej Adam Grzybała spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, wymagany staż pracy. Wykazał się dobrą znajomością obsługi komputera oraz posiada wiedzę w zakresie pisania i rozliczania wniosków unijnych.


Data powstania: piątek, 20 sie 2010 14:20
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2010 14:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lis 2010 09:27
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1068 razy