BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Ewaluator do projektu "Kwalifikacje na czasie - pewna praca, pewny awans"

Na podstawie Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16.08.2010 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia personelu dla potrzeb projektu „Kwalifikacje na czasie – pewna praca, pewny awans”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na stanowisko Ewaluator do w/w projektu został wybrany:
1. Adam Choiński, zam. Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba:

1. Posiada wymagane wykształcenie (wyższe)
2. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów w ramach środków europejskich
3. Posiada wiedzę w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co zostało udokumentowane ukończonymi szkoleniami i warsztatami projektowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Prowadziła ewaluację szkoleń w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Data powstania: środa, 1 wrz 2010 10:21
Data opublikowania: środa, 1 wrz 2010 10:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2010 08:50
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 976 razy