BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradca zawodowy do projektu "Kwalifikacje na czasie - pewna praca, pewny awans"

Na podstawie Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16.08.2010 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia personelu dla potrzeb projektu „Kwalifikacje na czasie – pewna praca, pewny awans”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na stanowisko Doradca zawodowy do w/w projektu została wybrana:
1. Katarzyna Rogińska-Święcka, zam. Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba:
1. Posiada wymagane wykształcenie wyższe (wykształcenie uzupełniające z zakresu poradnictwa zawodowego)
2. Posiada wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (minimum 4 letnie)
3. Posiada licencję doradcy zawodowego II stopnia nadaną przez Wojewodę Podlaskiego
4. Posiada doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Data powstania: środa, 1 wrz 2010 10:25
Data opublikowania: środa, 1 wrz 2010 10:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2010 08:50
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 986 razy