BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Prelegent do projektu "Spółdzielnia Socjalna - moja własna szansa na pracę"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia Socjalna - moja własna szansa na pracę" o nr WND-POKL.06.02.00-20-072/09, zostali wybrani: 1. Krzysztof Anuszkiewicz, zam. Augustów 2. Krzysztof Leończuk, zam. Białystok
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrane osoby:

1. Posiadają wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ prelekcji związanej z problematyką ekonomii społecznej, w tym w zakresie spółdzielczości socjalnej
2. Posiadają wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osoby dokumentów stwierdzono, że w/w osoby posiadają wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.


Data powstania: środa, 1 wrz 2010 11:05
Data opublikowania: środa, 1 wrz 2010 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2010 08:50
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 908 razy