BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalisty do Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 39/10 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji wewnętrznej do wyłonienia specjalistów będących członkami Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych oraz Komisji Oceny Wniosków – wsparcia finansowego dla potrzeb projektu „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dokonała wstępnej selekcji kandydatów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji.
W ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Sylwia Mrówko, zam. Łomża
2. Marek Chodnicki, zam. Łomża
3. Emilia Anna Kamińska, zam. Grabowo
4. Agnieszka Piaścik, zam. Kupiski Nowe
5. Aneta Chętnicka, zam. Łomża
6. Izabela Grochowska, zam. Łomża
7. Monika Wysocka, zam. Piątnica
8. Dorota Orłowska, zam. Kisielnica

Data powstania: środa, 1 wrz 2010 11:39
Data opublikowania: środa, 1 wrz 2010 11:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2010 08:50
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1089 razy