BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze kandydatów na stanowisko Specjalisty do Komisji Oceny Wniosków - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia Socjalna - moja własna szansa na pracę" o nr WND-POKL.06.02.00-20-072/09, zostali wybrani: 1. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża 2. Robert Jastrzębski, zam. Łomża 3. Jadwiga Głaz, zam. Łomża 4. Andrzej Czechowski, zam. Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrane osoby:

1. Posiadają doświadczenie w pracy związanej z oceną wniosków dot. wsparcia finansowego na zakładanie działalności gospodarczej w ramach realizowanych projektów z 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Posiadają wiedzę z zakresu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osoby dokumentów stwierdzono, że w/w osoby posiadają wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.
Data powstania: czwartek, 2 wrz 2010 13:19
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2010 13:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2010 11:26
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1032 razy