BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze kandydatów na stanowisko Specjalisty do Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia Socjalna - moja własna szansa na pracę" o nr WND-POKL.06.02.00-20-072/09, zostali wybrani:
1. Monika Wysocka, zam. Piątnica
2. Sylwia Mrówko, zam. Łomża
3. Aneta Chętnicka, zam. Łomża
4. Izabela Grochowska, zam. Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrane osoby:

1. Posiadają doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Posiadają ukończone szkolenia, kursy związane z oceną wniosków, realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osoby dokumentów stwierdzono, że w/w osoby posiadają wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Data powstania: czwartek, 2 wrz 2010 13:25
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2010 13:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2010 11:26
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1057 razy