BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na materiały szkoleniowe w ramach projektu "Spółdzielnia socjalna - moja własna szansa na pracę"

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 1132, poz. 159), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na materiały szkoleniowe dla Starostwa Powiatowego w Łomży na potrzeby realizacji projektu ,,Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę” współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferent powinien także przedstawić informacje o:
1. Długości doświadczenia na rynku usług,
2. Szybkości realizacji zamówienia,
3. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Wykonawca może złożyć ofertę cząstkową na jeden lub kilka artykułów.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Oferty proszę przesłać lub przynieść osobiście do 13 września 2010 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
REGON: 450669826 NIP: 718-16-92-375

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Katarzyna Modzelewska
Tel. (0 86) 215 69 14 Fax. (0 86) 215 69 04
e-mail:
katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 7 wrz 2010 12:55
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2010 13:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 wrz 2010 08:22
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 989 razy