BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na kampanię medialną w związku z realizacją projektu "Kwalifikacje na czasie - pewna praca, pewny awans"

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 1132, poz. 159), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Starostwo Powiatowe w Łomży zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę medialną projektu "Kwalifikacje na czasie - pewna praca, pewny awans" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca może złożyć ofertę cząstkową zawierającą reportaż w jednym lub kilku mediach (radio, prasa, banery na stronach www portali regionalnych), podając w ofercie wszelkie warianty (czasu, wielkości, długości) związane z ceną za dany wariant. Oferty należy przedstawiać w cenach brutto.

Celem zamawiającego jest dotarcie z informacją o projekcie do jak największej części społeczeństwa, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku wykonawców.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu.

Oferty proszę przesłać lub przynieść osobiście do 13.09.2010 roku, do godz. 15.30 na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
pok. 323

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Katarzyna Modzelewska
Tel. (0 86) 215 69 14 Fax. (0 86) 215 69 04
e-mail:
katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2010 14:20
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2010 14:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 wrz 2010 08:22
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 963 razy