BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Ogłoszenie o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 Prawa Zamówień Publicznych informujemy, że w/w postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - firmy IMPEL Cleaning Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118. Cena oferty 185 928 zł brutto. W tym postępowaniu wpłynęło tylko trzy oferty od n /w Wykonawców.
Termin podpisania umowy 21. 09.2010r.
Ilość przyznanych pkt-ów w ocenie kryterium “ cena - 100%”
Nazwa Wykonawcy,Przyznana ilość pkt-ów:
Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód” Kraków, Oddział 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 141/143 - 60 pkt.
POLCLEAN Katarzyna Kodziszewska,ul.Młynowa 17 15-404 Białystok - 92 pkt.
IMPEL Cleaning Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 - 100 pkt.
Data powstania: środa, 15 wrz 2010 11:01
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2010 11:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 wrz 2010 09:38
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1558 razy