BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 41

odbędzie się w dniu 20-go września 2010 roku (poniedziałek) godz. 9.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na II piętrze, nr 308).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 15 wrz 2010 13:20
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2010 13:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 wrz 2010 09:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 907 razy