BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zaprasza do składania oferty cenowej na
Opracowanie dokumentacji przepustu przez ciek bez nazwy k/m Koty w ciągu drogi powiatowej nr 1982B Rutki - Kossaki Nadbielne - Koty-dr. wojewódzka nr 679.
Termin wykonania do dnia 15.12.2010r.
W ofercie należy podać całkowitą wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia wraz z terminem wykonania.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj., w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, pok. Nr 1 w terminie do dnia 24.09.2010r do godz. 12:00
Materiały związane z oceną techniczną w/w przepustu są do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 2.
Data powstania: środa, 22 wrz 2010 12:47
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2010 12:49
Data przejścia do archiwum: środa, 22 wrz 2010 13:32
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 753 razy